Consultancy

Managers are using tablets to analyze sales cost reports and explain

We bouwen gestaag verder aan het product FinWizer, zoals: nieuwe connecties, inzichten en rapportage mogelijkheden. Daarnaast merken we behoefte bij kantoren aan een projectmatige, periodieke of structurele ondersteuning met applicaties: Basecone, Twinfield – Wolters Kluwer Tax & Accounting Nederland, Exact en Zenvoices  Wat kunnen we daarin voor jullie betekenen? Optimalisatie advies van het rondom de […]

FinWizer & Twinfield

Twinfield is één van de eerste boekhoudapplicaties geweest die online beschikbaar kwam. vandaag de dag maken heel veel administratie- & accountantskantoren gebruik van Twinfield. Voor de koppeling met Twinfield hebben we in basis inzicht in de administraties en gebruikers. Deze metadata kan je vervolgens aansluiten met jouw CRM, achterliggende data uit de andere softwarepakketten en verdere verrijking bijvoorbeeld per vestiging of relatiebeheerder. Ook actuele inzichten reeds beschikbaar met […]

Krijg grip op softwaregebruik en kosten binnen uw kantoor

Managers are using tablets to analyze sales cost reports and explain

Software maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van de dienstverlening naar klanten. De transitie van on-premise naar SaaS oplossingen geeft voor veel kantoren naast allerlei voordelen ook uitdagingen ten aanzien van de gerelateerde kosten. Met de applicatie en dienstverlening van FinWizer helpen we inmiddels meer dan 30 administratie- & accountantskantoren continu met de juiste actuele inzichten. […]

FinWizer & Basecone

Man paying bills

Basecone is al jaren een vertrouwd gezicht binnen de accountancy. Veel administratie- en accountantskantoren zetten Basecone in voor de digitalisering. Vanuit FinWizer en eerdere praktijkervaring hebben we voorbeelden gezien hoe je als kantoor het gebruik van Basecone en kosten goed kan monitoren. Het team van Basecone heeft mooie analyses van inhoudelijke aspecten beschikbaar, vanuit FinWizer […]

Release notes week 37

Toevoegen opmerkingen op de entiteit kaart
Administratie classificaties in Exact Online worden als filter veld getoond.
Twinfield template: Bankkoppeling geeft het aantal te verwerken afschriften weer
Rapport FinWizer / HoofdFinWizer is aangepast
Meerdere WeFact omgevingen is mogelijk

Vestigingen

Het mogelijk om Vestigingen te koppelen aan Finwizer entiteiten. De vestiging is toegevoegd als filter optie en wordt in de overzichten weergegeven.

Updates augustus

Template vervallen posten
Hiërarchie in de Finwizer entiteiten
Zichtbaarheid van de applicatie tags op de Finwizer entiteiten kaart